Схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"

За поредна година ОУ "Елин Пелин" се включва в прилагането на схемите за предоставяне  на плодове и зеленчуци, както и на мляко и млечни продукти в учебните заведения, схемите се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет под формата на национална помощ.

 

ДФЗ организира конкурс за детска рисунка „Защо да хапвам плод, мляко и мед“
    Държавен фонд „Земеделие“ организира конкурс за детска рисунка под наслов „Защо да хапвам плод, мляко и мед“. Инициативата е част от информационната кампания за популяризиране на „Училищните схеми“, които се прилагат в учебните заведения и детските градини.
   Европейските схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти се прилага успешно за единадесета поредна година. По тях и през настоящата учебната година документи за участие са подали над 90% от училищата и детските градини в страната. Право да получават продукти по схемите имат всички деца от I до подготвителна група в детските градини, както и учениците от І до IV клас. Основна цел на схемите е повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.
     Рисунки ще се приемат от 19 до 30 октомври. Победителите ще бъдат обявени на 10 ноември. Участниците ще бъдат разделени в 2 възрастови групи:
      • 1-ва възрастова група - деца от І-ва до подготвителна група в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа;
     • 2-ра възрастова група - ученици от 1-ви до 4-ти клас в училищата и центровете за специална образователна подкрепа;
    Специално сформирана комисия ще оцени и класира трите най-добри творби. Победителите в конкурса ще получат таблети, с помощта на които ще продължат да развиват своя талант в областта на изкуството. Най-добрите 13 рисунки ще влязат в календара на ДФ „Земеделие“ - РА за 2021 г.
     Малките художници могат да изпращат творбите си за конкурса на адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136, ДФ „Земеделие“, за конкурса „Защо да хапвам плод, мляко и мед“. Ще се приемат и дигитални рисунки – нарисувани и сканирани, както и създадени на таблет или компютър. Те ще могат да бъдат изпращани на специално създадения имейл за конкурса – konkurs@dfz.bg.
    Повече информация за конкурса, както и за училищните схеми, можете да намерите на сайта на Държавен фонд „Земеделие“.