ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮД ЖЕТА:

Отчет 1во тримесечие 2024 - ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2024.pdf (1053044)

Отчет 4то тримесечие 2023 - ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 2023.pdf (1929302)

Отчет 3то тримесечение 2023 - Отчет IX -чие.pdf (1038290)

Отчет 2ро тримесечение 2023 - Отчет VI-чие.pdf (1028197)

Отчет 1во тримесечение 2023 - отчет 1 тримесечие 23_0.pdf (527085)

Отчет година 2022 - Бюджет 4 тримесечие_0.pdf (580360)

Отчет 3то тримесечение 2022 - отчет бюджет 3 - 22_0.pdf (557795)

Отчет 2ро тримесечение 2022 - отчет бюджет 2 - 22_0.pdf (482790)

Отчет 1во тримесечение 2022 - Отчет 1во тримесечение 22_0.pdf (661466)

Отчет година 2021 - Годишен отчет 2021_0.pdf (2035709)

Отчет 3то тримесечие 2021 - 3то тримесечие отчет 2021_0.pdf (910618)

Отчет 2ро тримесечие 2021 - 2ро тримесечие отчет 2021_0.pdf (1,6 MB)

Отчет 1во тримесечие 2021 - Бюджет 1 тримесечие 2021_0.pdf (1079107)

Отчет тримесечие Otchet budjet mart - 2020_0.pdf (502712)

Отчет шестмесечие - Budjet 6_0.pdf (595902)

Отчет трето тримесечие - Отчет бюджет 9 -2020_0.pdf (312911)

Отчет година - Otchet budjet 2020_0.pdf (977258)