Квалификации и обучения - във връзка с постъпило писмо с вх. № 9105-192 от 18.05.2022 г. на Заместник-министъра на образованието и науката и изпълнение на План за квалификационна дейност към Годишен план за дейността на ОУ “Елин Пелин”, гр. Пловдив:

 

2021/2022 година
 

Тема на обучение: Тренинг за позитивно мислене – практически техники за повишаване на вътрешната мотивация, справяне със стреса и положителна промяна в мисловните процеси.

Място на обучение: „Екохотел х. Здравец”

Период на обучение: 21.05.- 21.06.2022

Начален и краен час: 16 часа (8 присъствени и 8 дистанционни акдемични часа)

Наименование на обучителната организация: Обучителен център „Щастие” ЕООД

Брой на непедагогическите специалисти заявили желание за участие: 6

...................................

Тема на обучение: Формиране на емоционална интелигентност при децата

Място на обучение: хотел „Ърбан” - Пловдив

Период на обучение: 22.06 – 23.06.2022г.

Начален и краен час: 16 часа (два дни по осем часа)

Наименование на обучителната организация: МКБППМН - Пловдив

Брой на педагогическите специалисти заявили желание за участие: 1

 

....................................

Тема на обучение: Методика за обучение по БДП

Място на обучение: онлайн

Период на обучение: 31.08 – 14.09.2022г.

Начален и краен час: 16 часа (8 присъствени и 8 дистанционни акдемични часа)

Наименование на обучителната организация: Обучителен център „Щастие” ЕООД

Брой на педагогическите специалисти заявили желание за участие: 4

.............................

Тема на обучение: Обучения за работа с дете и ученик по конкретен случай, за определяне на нивата на допълнителна подкрепа и за прилагане на стандарти в логопедичната работа

Място на обучение:НЦПКПС - Банкя

Период на обучение: 31.08 – 02.09.2022г.

Начален и краен час: 16 часа

Наименование на обучителната организация: НЦПКПС

Брой на педагогическите специалисти заявили желание за участие:1

 
 
2022/2023 година
 

Тема на обучение: Статус и рола на училището и семейството, като социализация за и личностно развитие на ромските деца в училище

Място на обучение: училище

Период на обучение: 24.10.2022г.

Начален и краен час: от 18:30 до 20:00 часа (2 академични часа)

Наименование на обучителната организация: вътрешна квалификация

Брой на педагогическите специалисти заявили желание за участие:37

..............................

Тема на обучение: Конференцията "Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене - цялостен училищен подход"

Място на обучение: Мол „Марково тепе” и ДК „Борис Христов”

Период на обучение: 10.11 – 11.11.2022г.

Начален и краен час: 16 часа

Наименование на обучителната организация: Център за творческо обучение

Брой на педагогическите специалисти заявили желание за участие:3

..........................

Тема на обучение: Приобщаваща креативност чрез образователно изкуство

Място на обучение: училище

Период на обучение: 16 – 17.11.2022г.

Начален и краен час: от 14:00 до 18:00 часа

Наименование на обучителната организация: In Crea+ за България

Брой на педагогическите специалисти заявили желание за участие:31

.........................................

Тема на обучение: Геймифакация в образованието

Място на обучение: училище

Период на обучение: 21.11.2022г.

Начален и краен час: от 18:30 до 20:00 часа (2 академични часа)

Наименование на обучителната организация: вътрешна квалификация

Брой на педагогическите специалисти заявили желание за участие:35

 

ПРЕДСТОЯЩО:

Тема на обучение: VI Работилница за педагогическо майсторство

Място на обучение: НБ „Иван Вазов”

Период на обучение: 08.12.2022г.

Начален и краен час: от 13:00 до 17:00 часа

Наименование на обучителната организация: РУО

Брой на педагогическите специалисти заявили желание за участие:1

 

............................................

Тема на обучение: Проблеми с училищната адаптация при 1ви и 5ти клас

Място на обучение: училище

Период на обучение: 19.12.2022г.

Начален и краен час: от 18:30 до 20:00 часа (2 академични часа)

Наименование на обучителната организация: вътрешна квалификация

Брой на педагогическите специалисти заявили желание за участие:37

.....................

Тема на обучение: Междуполовото разбирателство. Уважение към различните.

Място на обучение: училище

Период на обучение: 01.2023г.

Начален и краен час: от 18:30 до 20:00 часа (2 академични часа)

Наименование на обучителната организация: вътрешна квалификация

Брой на педагогическите специалисти заявили желание за участие:37

.....................

Тема на обучение: Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на учениците

Място на обучение: училище

Период на обучение: 02.2023г.

Начален и краен час: от 18:30 до 20:00 часа (2 академични часа)

Наименование на обучителната организация: вътрешна квалификация

Брой на педагогическите специалисти заявили желание за участие:37

.....................

Тема на обучение: Съвременни измерения на преподаването.

Място на обучение: училище

Период на обучение: 03.2023г.

Начален и краен час: от 18:30 до 20:00 часа (2 академични часа)

Наименование на обучителната организация: вътрешна квалификация

Брой на педагогическите специалисти заявили желание за участие:37

.....................

Тема на обучение: Успешният PR

Място на обучение: училище

Период на обучение: 04.2023г.

Начален и краен час: от 18:30 до 20:00 часа (2 академични часа)

Наименование на обучителната организация: вътрешна квалификация

Брой на педагогическите специалисти заявили желание за участие:37