Документи

Документи свързани с дейността на училището

Уважаеми родители и ученици, тук може да намерите документи свързани с основните дейностти на училището:  Правилник за дейността на у чилището  Годишен план за дейността на училището   Стратегия за развитие   Училищни учебни планове начален етап Училищни учебни...

Образци за заявления

Валидиране.pdf (370943) Записване и преместване.pdf (285032) Издаване на дубликат на свидетелство за основно образование.docx (19603) Издаване на дубликат на свидетелство за основно образование.pdf (196801) Инфо 138 - приемане и преместване.docx (43334) Инфо 143 - валидиране.docx (25972) Инфо 150 -...