Документи

Дейности за превенция на зависимостти

Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на устрановяване на разпространение и употреба на наркотици в училище - Механизъм и алгоритъм за превенция на разпространението и утотребата на наркотици_0.pdf (3379630)   Линкове за информация: Обучителни материали 10 истини за...

Документи свързани с дейността на училището

Уважаеми родители и ученици, тук може да намерите документи свързани с основните дейностти на училището:  Правилник за дейността на у чилището  Годишен план за дейността на училището   Стратегия за развитие   Училищни учебни планове начален етап Училищни учебни...

Образци за заявления

Валидиране.pdf (370943) Записване и преместване.pdf (285032) Издаване на дубликат на свидетелство за основно образование.docx (19603) Издаване на дубликат на свидетелство за основно образование.pdf (196801) Инфо 138 - приемане и преместване.docx (43334) Инфо 143 - валидиране.docx (25972) Инфо 150 -...