News

РЕЗУЛТАТИ МБГ - ЗИМА

14.02.2023 09:24
ПРОТОКОЛ BG зима 23 .pdf (152489)

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

10.11.2022 16:43
Съгласно Правилата и регламентите на МОН за организиране и провеждане на олимпиадите и заповед № РД-01-675/ 02.11.2022 г. на началника на РУО-Пловдив, общинският кръг по математика се провежда във всяко училище, в което има поне един ученик, желаещ да се яви.  За учениците от IV до VII клас...

МБГ - есен

04.11.2022 17:05
Резултати есен .pdf (136631)

Записани ученици в 1 клас след 3то класиране

12.07.2022 12:24
Записани в 1 клас за учебната 22-23 година.pdf (684298)

Анкета за дейността на иновативно училище - за родители

08.06.2021 10:13
Анкета за иновативно училище - за родители

Анкета за дейността на иновативното училище - за ученици

08.06.2021 09:30
Моля, попълнете линка: https://forms.gle/ErmRQmc4Wrsx8qHJ6

Материали, разработени от МОН за подкрепа на родители

01.09.2020 09:14
Уважаеми родители, Публикуваме на вашето внимание предоставени от Министерство на образованието и науката следните материали, разработени в партньорство с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел:   ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в...