Историята

Основно Училище "Елин Пелин", гр. Пловдив има вече 85 годишна история...

 • 16.01.1931 г. - в малката двустайна фурна на Христо Митев се открива училище, което е филиал на начално училище "Петър Берон". Първа учителка е Цветана Благова.
 • 22.10.1936 г. - на мястото, подарено от будните българи Тодор и Ана Пулеви, израства новата училищна сграда, която получава името на дарителите си.
 • 17.10.1939 г. към училището се открива детска градина.
 • По време на войната учебните занятия са нередовни. 1943-1944 учебна година занятията се водят по домовете.
 • 1949-1950 учебна година - училището получава името на бележития български писател Елин Пелин.
 • 1950-1951 учебна година - в училището се открива прогимназиален курс. Завършва се пристройката на училищната сграда.
 • 13.05.1961 г. - училището празнува за пръв път тържествено своя патрон - Елин Пелин.
 • 1976 г. - построени са ученически занимални.
 • 1977-1978 учебна година - построена е училищна столова.
 • месец Януари 1981 г. - честване на 1300 г. от основаването на България с много мероприятия.
 • месец Март 1981 г. - започват мероприятия в чест на 50-годишния юбилей на училището.
 • 15.05.1981 г. - тържествена заря-проверка - в чест на 50-годишния юбилей.
 • 20.12.1981 г. - проведена среща на учителите с творческия колектив на филма "Аспарух".
 • 1982-1983 учебна година - чествания свързани с 60-годишнината от създаването на Съветския съюз.
 • 10.05.1991 г. - 60 годишнина от основаването на училището, учителския колектив получава награда от ОбНС - Пловдив.
 • 1999-2000 учебна година - в първи клас се специализира паралелка с ранно-чуждоезиково обучение.
 • месец Април 2000 г. - за своя принос в образователното дело училището е наградено с орден "Кирил и Методий" - ІІ степен.
 • месец Май 2001 г. - на юбилейното тържество по случай 70 години от основаването на ОУ "Елин Пелин" училището е удостоено с престижната награда "ЗЕЛЕН ФЛАГ". Това е една авторитетна европейска награда, която се присъжда от Фондацията за екологично образование в Европа на училищата, успешно реализирали програмата "Екоучилище".
 • 2002-2003 учебна година - включване на училищния "Екоклуб" към сдружението на Националния ученически Екопарламент. Подета е инициатива за разделно събиране на отпадъци в класните стаи. Организира се конкурс на тема "Изкуство от отпадъци". Отбелязва се 22 март, като Световен ден на водата.
 • месец Май 2006 г. - по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 Май - за съществен принос и заслуги в развитието на гр. Пловдив и по повод 75 години от създаването на училището, Общинският съвет на гр. Пловдив удостои ОУ "Елин Пелин" с почетния знак на гр. Пловдив.
 • 21.04.2007 г. - екскурзия на учениците от начален етап до родното място на Елин Пелин.
 • месец Септември 2007 г. - участие на преподавателите в ефективната учителска стачка.
 • 2007-2008 учебна година - включване в проекта "Активно обучение и енергиен мониторинг", обогатена е материалната база с технически средства: цифрови фотоапарати, камера, лаптоп, фотокопирна машина, бинокли и микроскопи.
 • месец Март 2008 г. - Отбелязване 130 годишнината от Освобождението на България.
 • Месец Април се провежда училище сред природата.
 • 09.05.2008 г. - Ден на ученическото самоуправление.
 • месец Ноември 2009 г. - излиза първия брой на училищния вестник "Фют".
 • месец Февруари 2012 г. Училището започва участие в Проект "Успех".