Училищното настоятелство към ОУ "Елин Пелин" - Пловдив 

  • Председател: Камелия Йорданова - 0888421238
  • Зам. председател: Николай Трендафилов - 0898736972
  • Счетоводител: Сияна Иванова
 
По въпроси свързани с родителската активност, моля не се колебайте да се свържете с тях!