Учебници и учебни помагала

Срокът на ползване – 3 учебни години, влиза в сила от посочената учебна година.
Изключение правят само учебниците и учебните помагала за 1 клас, които се избират всяка година.