НП "Участвай и променяй - родителят активен партньор в училищния живот" - за поредна година сме едно от училищата в града работещи по НП.

Основната цел е привличането на родителите в училищния живот на децата им за допринасяне на по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците; за развиване на положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.