НП "Иновации в действие"

Съвместни дейности с две училища през учебната 2020/2021 г.

За втора поредна година училището участва в Националната програма на МОН „Иновации в действие“ – мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училища. 

На 28 и 29 април гости в Пловдив бяха учители от иновативното ОУ „Свети Климент Охридски“, град Хасково и учители и ученици от ОУ „Георги Стойков Раковски“, село Голямо Ново, област Търговище. В продължение на два дни гостите имаха възможност да наблюдават поредица от иновативни уроци. 

Програмата за мобилност включваше урок по Околен свят във II „а“ клас на тема „Приятели на природата“. Класният ръководител на второкласниците г-жа Йовка Танчовска организира екологично бинго за въвеждане на темата и за запознаване с класа. Оказа се, че общите неща между учениците в класа бяха тяхната ангажираност към опазване на природата и околния свят. Учениците трябваше да решат и екологичен казус, представен чрез ролева игра - разиграно интервю с водещ репортер и участници. Казусът беше за построяване на бензиностанция върху кварталния парк. Учениците представиха своите позиции „за“ и „против“. След дискусия предложиха решения на проблема - как те ще участват в спасяването на парка. За успешната си работа бяха поздравени виртуално чрез клип от Анелия Павлова от „Зелени балкани“, която сподели как е решила да стане професионален природозащитник. В края на часа учениците работиха в пет групи, за да изберат най-важните условия за живот, след което чрез симулация представиха как човекът със своята дейност прогонва животните от  местообитанията им и така нарушава равновесието в природата.

  В пети клас г-жа Лиляна Шиварова представи магията на българската шевица през погледа на математиката. Сложните комбинации от геометрични форми в различен цвят, пъстрите символи – извезани, изтъкани, изрисувани или щамповани върху дрехите, носят своето послание. Обобщителният урок успя да постигне целта си – систематизиране на знанията на учениците за основни геометрични фигури, за намиране на лице и за прилагане на формулите за лице на основни геометрични фигури. Чрез практическата част учениците затвърдиха уменията си да разпознават частите, от които е съставена фигурата, да намират лице на изучените фигури, да намират лица като сбор на лица на познати фигури.

 В III „а“ клас се проведе бинарен урок по Музика и Човекът и обществото, в който си партнираха с г-жа Евелина Палакова и г-жа Даниела Милева. Третокласниците направиха музикално пътешествие, като демострираха индивидуални проекти, свързани със забележителности и интересни факти за различни държави и континенти. Изпълниха песни от различни области на България. Показаха знания от предварително осъществена проучвателна дейност по екипи за географското положение на исторически, културни и природни обекти в България. Иновативният урок се проведе изнесено на двора, пред специална релефна географска карта на България. 

Учениците от III „б“ клас също показаха своите знания, но в областта на математиката. Чрез групова работа и игра учениците затвърдиха и усъвършенстваха по интересен начин уменията си за пресмятане с използване на изучените алгоритми за умножение и деление и рационално смятане. Третокласниците и класният им ръководител Славка Маринкова доказаха, че математиката може да бъде лесна и забавна. 

Иновативният урок по музика в V „б“ клас на тема „Музикални фолклорни области“, проведен от г-жа Палакова допринесе за затвърждаване на знанията на петокласниците. Урокът премина като подготовка и реализация на радиопредаване  на тема „Фолклорът на Тракия, Родопи и Пирин“. Класът, разделен на 3 работни екипа, подготви текстовете за Тракийска, Родопска и Пиринска фолклорна област, след което влезе в роля на редактори и коригира неточности в текстовете на противниковия екип. Гостите учители попълниха блиц интервю с въпроси, подготвени от „стажант журналиста“  Никол Николова. Гостите ученици оцветяваха фолклорни носии. На живо в ефира на радио предаването прозвучаха и песни от певици от СОУ „Л. Каравелов“ от Тракия, Пирин и Родопи. Водеща бяха Сияна Гендузова и г-жа Палакова, а цялото училище се огласи от магията на българската народна песен.

  В IV „в“ клас темата в часа по човекът и природата беше „Здравословно хранене“. Учениците изработиха хранителни пирамиди от отпадъчни материали, като бяха разделени на 3 групи.  Участваха в забавни игри с плодове. Разграничаваха здравословни от вредни храни. В края на часа учениците представиха своите проекти на хранителни пирамиди и бяха високо оценени от класния си ръководител Рада Христова. 

На същата тема заложи и учителят по човекът и природата в часа с V „в“ клас Зорница Бакалска. Бинарният урок се проведе съвместно с г-н Чирпанлиев – учител по Физическо възпитание и спорт. Разделени на пет екипа, петокласниците създадоха здравословни и балансирани ежедневни менюта. Г-н Чирпанлиев се включи с нагледни упражнения, подходящи за възрастта на учениците, които биха могли да използват в  ежедневието си, за да бъдат здрави и енергични. Така се показа важността на връзката между хранене и здраве.

 Иновативен урок по Човекът и обществото на тема „Българските постижения в световната култура“, проведен с учениците от IV „б“ клас имаха възможност да наблюдават гостите в часа на г-жа Галя Лесева. Урокът е заключителна част от проучвателна и събирателска дейност на учениците. Предварително разделени на случаен принцип на 4 групи, учениците си избраха известни български личности от областта на спорта, науката, литературата и изкуствата от миналото и съвремието, които да представят. В часа работиха в екипи и създадоха групови проекти, които презентираха. Едновременно с тяхното представяне, се слушаха произведения, а на екран се показваха в едър план портретите на личностите и техни произведения.

Бинарен урок по География и икономика и Човекът и природата на тема „Географи - фотографи“ се проведе в V „б“ клас под ръководството на учителите Юлиана Николова и Зорница Бакалска. Целта на урока бе през погледа на пътешественика фотограф учениците да затвърдят знанията си за континента Африка и да опознаят интересни географски обекти, като изпълняват мисии, водят си дневник, споделят личните си впечатления и емоции. Първата мисия на класа бе да помогне на фотографа да подреди снимките така, че да отговарят на географските координати. Така всеки екип попадна на различно място в Африка - I екип - в пустините на Африка (за да оцелее в пустинята екипът трябваше да се справи с първото предизвикателство – да състави списък с необходими неща за оцеляване;да нанесе пустините на картата на Африка, да разпредели приспособленията на пустинните растения за оцеляване при оскъдно количество вода; да проучи в интернет за интересна структура в Сахара, наречена Окото на Сахара), II екип се отправи на вкусно и ароматно пътешествие в Мароко - предизвикателството на екипа бе да разпознае и усети аромата на някои от подправките, които се срещат по мароканските пазари; научи защо шафранът е най – скъпата подправка в света, защо финиковата палма е наречена дърво на живота, а фурмите - „хляб на пустинята“. Ароматното пътешествие завърши с невероятната маслодайна роза „дамасцена“. Трети екип попадна в природните зони на Африка. Предизвикателството на екипа бе да разпредели уникалните африкански животни в правилната природна зона, да разпознае и нанесе националните паркове „Серенгети“, „Вирунга“ и „Крюгер“, да направи списък със застрашени животни в Африка. IV екип се оказа на гости на африканските народи. Учениците научиха как се ходи на гости при берберите; къде и как живеят масаите; как оцеляват бушмените в Калахари и кое е това африканско племе бамбара. 

Добрата работа в екип и справянето със всички мисии и предизвикателства помогна да се разбие тайния код и да се отвори кутията с последното предизвикателство – автентични африкански маски, които са част от културата, традициите и вярванията на африканските народи. Задачата бе да направят свой проект на африканска маска.

Необичаен бинарен урок се проведе и в часа по Български език и литература с V „в“ клас, в който си партнираха г-жа Елена Грозданова и училищният психолог Крум Цанков. Беше изнесен урок по толерантност, като още в началото на часа чрез умел подход и само с помощта на няколко сгънати листчета, г-н Цанков показа, че всички сме различни, но това не ни дава право да се отнасяме грубо един към друг. Щафетата беше поета от г-жа Грозданова, която разведе учениците из приказния свят на Андерсовата приказка „Грозното патенце“. Учениците направиха карта на пътя на грозното патенце, за да разберат, че понякога хубавите неща изискват време и трябва да имаме търпение за тях.  Учениците разиграха и психодрама, като се превърнаха от „грозни патенца“ в красиви лебеди. В края на часа разкодираха заключените в QR кодове поуки и ги записаха на флипчарт, за да проведат дискусията за неща от живота, с които се сблъсваме ежедневно – тесногръдие, егоизъм и предрасъдъци и да достигнат до важни изводи за това, че е нужно е да има търпимост и толерантност между хората, защото нещата в света са различни от различна гледна точка.

Гостите имаха възможността да станат свидетели на урок на терен – на Младежкия хълм се проведе интердисциплинарен урок „Съкровищницата на Елина“. Учениците от VII „б“ клас бяха разделени на четири екипа, които се състезаваха в спортно ориентиране. На шестте поста, маркирани с GPS координати, ги очакваха свитъци с въпроси, свързани с патрона на училището. Така те показаха своите спортни умения, знанията си по ориентиране, но и компетентностите си по литература.

Гостите си тръгнаха доволни, като всеки запази спомен за това, което го е впечатлило и което може да внедри в своята практика. На 13 и 14 май беше ред на учителите от ОУ „Елин Пелин“ да посетят ОУ „Свети Климент Охридски“, град Хасково, за да обменят опит и иновативни идеи. През първия ден програмата за мобилност включваше бинарен урок по История и цивилизация и Изобразително изкуство в V клас, музикално междучасие, бинарен урок по Човекът и природата и БЕЛ в VI клас и разходка из хасковските забележителности.

На 14 май се проведе иновативен урок „Книжно пътешествие“ с IV и I клас в Градската градина, както и генерална репетиция на театралната постановка „Хъшове“. Имаше още CLIL урок по География и икономика и Английски език в VI клас, както и кръгла маса на тема „Иновативни педагогически практики“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Съвместни дейности с две училища през учебната 2019/2020 г.

 
Наши гости бяха екипите на ОУ "Христо Ботев" - Пазарджик и ОУ "Евлогий Георгиев" - Дупница. Обмениха се различни идеи и иновативни дейности.