модул "Културните институции като образователна среда" част от  НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда" -включва учениците от 5,6,7 клас. 

Проведени занятия: 

1. Регионален археологически музей - урок с пети клас на тема: „ От археологическите разкопки до музея"

2. Регионален исторически музей - отдел Възраждане. Проведен урок със седми клас на тема: „ Светът на възрожденските българи"

3. Урок в музея със седми клас на тема: „Новото българско училище"

4. Посещение на Етнографския музей с учениците от 5 клас - "Фолклорен празничен календар - пролетен цикъл"