ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

10.11.2022 16:43

Съгласно Правилата и регламентите на МОН за организиране и провеждане на олимпиадите и заповед № РД-01-675/ 02.11.2022 г. на началника на РУО-Пловдив, общинският кръг по математика се провежда във всяко училище, в което има поне един ученик, желаещ да се яви.  За учениците от IV до VII клас кръгът ще се проведе на 11.12.2022 г. от 9,30 ч. в училището.